Universitatea Ovidius lansează un proiect pentru viitorii specialişti în kinetoperapie

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prin Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, desfăşoară joi, 27 august 2015, de la ora 13.00, la Amfiteatrul A1 (sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, str. Cpt. Aviator Alexandru Ştefănescu nr. 1), Conferinţa de lansare a Proiectului „PROKINETO – Program de consiliere şi dezvoltarea aptitudinilor viitorilor specialişti în kinetoperapie”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul reprezintă o oportunitate pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi ai Facultăţii de Medicină care beneficiază de experienţa recunoscută a cadrelor didactice şi a specialiştilor în recuperare şi consiliere din Universitatea „Ovidius” şi din bazele de tratament şi recuperare (Techirghiol, Mangalia şi Ovidius Clinical Hospital).

Obiectivul primordial al proiectului vizează îmbunătăţirea performanţelor studenţilor de a accede la o carieră de succes prin acumularea de cunoştinţe şi informaţii de specialitate. Cei 160 de studenţi şi masteranzi care fac parte din grupul ţintă au ocazia de a-şi dezvolta şi dobândi competenţe în vederea construirii unei cariere profesionale. Activitatea din proiect are ca obiective prioritare inserţia viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, cât şi creşterea capacităţii de muncă în diferitele subdomenii ale kinetoterapiei.