Lansarea proiectului „Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”

La Universitatea „Ovidius” din Constanța a avut loc joi, 17 martie 2016, conferința de lansare a proiectului „Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”. Proiectul a fost inițiat de Asociația Pro Noviodunum, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Științe Politice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.

La eveniment au participat reprezentanţii instituţiilor implicate: Daniela Stănică, președinte al Asociației Pro Noviodunum, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, Decan al Facultății de Istorie și Științe Politice, dr. Gabriel Custurea, director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, și dr. Aurel Stănică, arheolog în cadrul ICEM Tulcea. Manifestarea a fost onorată prin prezența directorului Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, dr. Ovidiu Cristea, instituție care va contribui, prin specialiștii în domeniu, la viitoarele cercetări pe această temă.

Proiectul cultural se derulează în perioada 21 ianuarie – 15 noiembrie 2016 și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).

Proiectul are ca obiectiv aplicarea metodelor și tehnologiilor moderne, precum: cartografia, topografia, GIS, fotografie aeriană etc., pentru a redescoperi și valorifica cetățile medievale dispărute din Dobrogea. Obiectivele specifice urmărite sunt: îmbunătățirea activității de colectare de date și de monitorizare a patrimoniului cultural imobil; descoperirea și diseminarea cercetărilor din domeniul istoriei, arheologiei și cartografiei specialiștilor din domeniu, dar și marelui public, care va înțelege mai bine importanța protejării, conservării și valorificării patrimoniului cultural; susținerea abordării alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului prin utilizarea celor mai noi tehnici de cercetare în arheologie și istorie, pentru descoperirea cetăților medievale dispărute din Dobrogea; îmbunătățirea accesului și a participării elevilor/tinerilor din medii de rezidență și sociale diferite la cunoașterea patrimoniului cultural, care contribuie la dezvoltarea de audiență.

Proiectul se adresează specialiștilor din domeniul arheologiei, muzeologiei, patrimoniului cultural și istoriei, elevilor/studenților, voluntarilor Asociației Pro Noviodunum precum și publicului larg.

În cadrul proiectului cultural „Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”, se va realiza o cartografiere a cetăților medievale dispărute din Dobrogea utilizând metode interdisciplinare moderne, care să vizeze înregistrarea acestora accelerată și completarea dosarul istoric al Dobrogei cu cetățile „dispărute”.
Rezultatele obținute vor fi valorificate prin organizarea unui workshop în luna octombrie 2016, cu tema „Dobrogea otomană-coordonate istorice și arheologice”, în cadrul căruia se vor prezenta studii, rapoarte, note prin care să se valorizeze cercetările istorice și arheologice, care vizează perioada secolelor XV-XIX.

Studiile, rapoartele, notele prezentate în cadrul workshop-ului vor fi publicate în cadrul unui volum în care se vor regăsi contribuțiile participanților la workshop și rezultatele proiectului, constituind un exemplu de bună practică.

Valoarea adăugată a proiectului este dată și de alte activitățile propuse a se derula, precum: organizarea unei expoziții foto-documentare itinerante în muzee, cu scopul promovării fortificațiilor Dobrogei medievale dispărute (cetăți și forturi de pământ) marelui public.

Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării, vor fi organizate activități muzeale cu elevi și studenți, cu titlul „Acces la patrimoniu”, care să ofere posibilitatea acestora să înțeleagă mai bine evoluția istorică a Dobrogei, în speță, perioada stăpânirii otomane, evoluția economică, aspecte ale vieții cotidiene a provinciei.
Rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului, pe parcursul implementării acestuia.