Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, în practică pe platforma Măgurele-Bucureşti

Pentru al doilea an consecutiv, studenţii de la Specializarea Fizică Tehnologică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa au efectuat un stagiu de practică pe platforma Măgurele- Bucureşti.

Lângă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, IFIN-HH, se află în construcție un institut de cercetare paneuropean numit Infrastructura Luminii Extreme – Fizica Nucleară (ELI-NP), parte din rețeaua europeană ELI, a celor trei institute cu surse de lumină de mare intensitate. Spre deosebire de celelalte două institute, ce sunt construite la Praga, în Cehia, și la Szeged, în Ungaria, institutul de la Măgurele aduce laolaltă două domenii care până în prezent au fost total distincte: fizica laserilor cu fizica nucleară. ELI-NP va fi cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume ce va permite studiul efectelor fasciculelor ultra-intense de radiații vizibile (laser) și invizibile (gama) asupra nucleelor atomice. Această combinație unică va permite institutului să abordeze o largă varietate de tematici de cercetare în domeniul fizicii nucleare și astrofizicii, dar și în domeniul științei materialelor, al managementului materialelor nucleare şi al științelor vieții.

„Este o onoare şi o şansă enormă pentru studenţii din cadrul acestei universităţi de a face practică în unul dintre cele mai cunoscute şi puternice simboluri ale cercetării ştiinţifice româneşti.” a declarat unul dintre profesorii coordonatori.

Studenţii au avut parte de o îndrumare la cel mai înalt nivel de expertiză. Aceştia au ajuns şi în alte laboratoare ale centrelor de cercetare renumite de pe platformă, cum ar fi: Institutul Naţional de Fizica Laserilor plasmei şi radiaţiei-Secţia Plasmă (INFLPR), Institutul Naţional de cercetare dezvoltare pentru Fizica materialelor (INCD-FM), Institutul Naţional de Cercetare dezvoltare – INOE 2000.
„Am avut deosebita plăcere să cunoaştem elita generaţiilor valoroase de fizicieni, oameni remarcabili care ne-au expus cu drag cunoştinţele şi realizările lor.” a afirmat unul dintre studenţi, extrem de încântat la sfarşitul stagiului.

„Este locul perfect de unde studenţii îşi pot alege modele de încredere şi pot lucra în cele mai dotate laboratoare existente în România”, a confirmat, vizibil emoţionat un alt student.