MEDGIDIA: Ședință extraordinară pentru bugetul spitalului și iluminatul public

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 31 iulie 2017, ora 17.00

I . PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind :

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2017
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public în Municipiul Medgidia, judeţ Constanţa
Initiator:Primar, Valentin Vrabie”