MEDGIDIA: UAT Medgidia, membru fondator al Asociației „Grup de Acțiune Locală Urban Medgidia” – GAL URBAN MEDGIDIA

Consilierii locali din municipiul Medgidia s-au întrunit joi, 09 noiembrie 2017, în şedinţa extraordinară. Două dintre proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

La primul punct a fost aprobată încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr.78 din 12 mai 2017 privind aprobarea parteneriatului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală-orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” și a Hotărârii Consiliului Local nr.79 din 12 mai 2017, privind aprobarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală zona marginalizată Medgidia”, aprobarea valorii eligibile a proiectului și a contribuției Consiliului Local Medgidia.

Cel de-al doilea punct aprobat pe ordinea de zi a fost privitor la participarea UAT Municipiul Medgidia în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Grup de Acțiune Locală Urban Medgidia”-GAL URBAN MEDGIDIA.

Ultimul proiect de pe ordinea de zi, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2017, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.