MEDGIDIA: Vot al consilierilor pentru reabilitarea și modernizarea a 7 grădinițe

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 22 noiembrie 2017, ora 17.00

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

2. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Ion Creanga din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

3. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

4. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.3 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

5. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr. 8 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

6. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

7. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Valea Dacilor din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

8. Aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza DALI, actualizarii indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, judetul Constanta”

9. Aprobarea declararii Zonă Urbană Marginalizată (ZUM) – Zona Barăci Nord din municipiul Medgidia

10. Aprobarea aderării Municipiului Medgidia la Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”

11. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.102602

12. Aprobarea repartizării unor unități locative situate în bloc ANL

13. Aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Medgidia
14. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2017
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse.”