Angajări pe bandă rulantă la Primăria Constanța

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante în cadrul Direcției Urbanism, astfel:

Compartimentul Secretariat Tehnic:
1. consilier juridic clasa I, gradul superior (1 post).
Categoria: funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea științe juridice, minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
2. consilier juridic clasa I, gradul asistent (1 post)
Categoria: funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea științe juridice, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Serviciul Strategii și Planificare Urbană:
3. inspector clasa I, gradul (1 post)
Categoria: funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea urbanism, arhitectură sau inginerie civilă sau management.

Compartimentul Bază de Date Urbane:
4. inspector clasa I, gradul debutant (1 post)
Categoria: funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea urbanism, arhitectură, administrație publică sau inginerie civilă.

Compartimentul Autorizare Comunicare Vizuală
5. inspector clasa I, gradul debutant (2 posturi)
Categoria: funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea urbanism, arhitectură sau inginerie civilă.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.08.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 14.08.2018, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în perioada 09 – 30.07.2018, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail [email protected]