MEDGIDIA: Șapte proiecte supuse votului consilierilor municipali

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 12 iulie 2018, ora 17.00

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind:

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, pentru anul 2018
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Modificarea si completarea H.C.L. nr.156/19.10.2017 privind aprobarea proiectului „Culture Eternity” finanţat prin România – Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme, în parteneriat cu Primăria oraşului Elena – Bulgaria, precum şi a contribuţiei de 2% din bugetul proiectului
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea încetării aplicabilităţii H.C.L. nr.24/31.03.2016
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

5. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum și a situaţiilor financiare ale S.C.Apollo Ecoterm SRL Medgidia, pe anul 2017
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea revocării H.C.L. nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016
Iniţiator: Consilier Local, Marian Butnaru

II. Diverse”