MEDGIDIA: Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 07 mai 2018, ora 17.00

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere și reprezentare juridică
Initiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia
Initiator: Primar, Valentin Vrabie”