MEDGIDIA: Ședință extraordinară cu două propuneri de hotărâri

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia, convocata de indata, din ziua de 11 octombrie 2018, ora 17.00

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Aprobare P.U.D.-Construire hală productie, spatii administrative si anexe, in municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.105A
Initiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea propunerii administratorului judiciar CC INSOL S.R.P.L. pentru numirea administratorului special al debitoarei SC APOLLO ECOTERM SRL
Initiator: Primar, Valentin Vrabie”