MEDGIDIA: Ședință extraordinară de Consiliu Local pentru un proiect foarte important

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 10 septembrie 2018, ora 17.00

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Mandatarea primarului să semneze in forma autentica contractele de constituire a dreptului de superficie cu titlu gratuit pentru depunerea unui proiect in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 13, PI 9B, OS “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijloci din Romania”
Initiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Însusirea si aprobarea completarii inventarului domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, conform anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.5488/06.08.2018
Initiator: Primar, Valentin Vrabie”