Primăria Constanța angajează un consilier în Compartimentul Control Intern Managerial

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial, astfel:
– consilier clasa I, grad superior (1 post). Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă cu specializarea științe juridice, cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare – nivel bază (Word, Excel), minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfăşura în perioada 14-16 mai 2018 la sediul Primăriei Municipiului Constanţa și va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu, după cum urmează :
– în data de 14 mai 2018 – proba scrisă, ora 10.00
– în data de 16 mai 2018 – proba de interviu, ora 14.00
Dosarele de înscriere se depun în perioada 12.04.2018 – 02.05.2018, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218.
Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.
Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail [email protected]