Războiul apei calde: Ședință de urgență a Consiliului local Constanța

„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă de îndată, marți, 2 octombrie 2018, ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în perioada 01 octombrie 2018 – 30 aprilie 2019 în municipiul Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău”