Senatorul Mihu îl trage de mânecă pe ministrul Turismului cu privire la sezonul estival și vacanțele școlare

În ședința Senatului din 10 octombrie 2018, senatorul social-democrat, Ștefan Mihu a adresat o interpelare domnului Bogdan Trif, Ministrul Turismului. Senatorul constănțean i-a solicitat ministrului sa precizeze măsurile avute în vedere pentru dezvoltarea turismului românesc în contextul ordonanței de urgență privind diminuarea cotei TVA în domeniul turismului.

“După cum este cunoscut, de la 1 noiembrie 2018, va intra în vigoare OUG privind diminuarea la 5%, a cotei TVA în domeniul turismului. OUG acoperă o serie de activități relevante în sfera turismului, precum: cazarea în hoteluri sau activitățile cu „funcție similară”, incluzând „terenuri amenajate pentru camping”; „serviciile de restaurant şi catering”; „activitățile sportive, recreative şi distractive”.
Majoritatea analiștilor în domeniu apreciază valențele deosebite ale inițiativei guvernamentale în ceea ce privește promovarea sectorului turistic, în paralel cu diminuarea semnificativă a evaziunii fiscale și stimularea consumului populației, aspecte extrem de importante în ceea ce privește dezvoltarea economiei naționale, dat fiind rolul tot mai semnificativ, care revine sau ar trebui sa revină turismului!
Față de cele de mai sus va rog să precizati, stimate domnule Ministru, ce alte măsuri preconizează să adopte ministerul turismului pe linia promovării și dezvoltării durabile a turismului românesc, inclusiv în ceea ce privește o mai buna concertare cu alte instituții naționale cu relevanță în domeniu, precum Ministerul Educației Naționale cu referire directă la o mai judicioasă corelare a vacanțelor școlare/studențești cu perioadele de vârf ale turismului românesc, implicit pe litoral.”