Senatorul Ștefan Mihu a anunțat țintele politicilor fiscale PSD

S-a constituit Departamentul PSD de Politici Fiscale, avându-l ca președintele al biroului de departament pe senatorul Ștefan Mihu, care a prezentat componența departamentului si regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. În cadrul întâlnirii s-au punctat acțiunile și inițiativele care vor fi coordonate în cadrul departamentului, activitatea urmând a fi îndreptată spre realizarea mai multor acțiuni și propuneri între care:
-inițierea unor proiecte de Hotărâri în vederea adoptării de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului Constanța
-inițierea unor proiecte de Hotărâri cu privire la adoptarea bugetului propriu al județului, contul de încheiere a exercițiului bugetar precum și modul de utilizare a rezervei bugetare
-propuneri legislative în domeniul politicii financiare cu cele doua componente ale sale-politica fiscală și cea bugetară, în domeniul politicii monetare, a cursului de schimb și a altor activități bancare, precum și în domeniul pieței de capital și asigurărilor.

O temă importantă a discuției din cadrul ședinței a fost propunerea și prezentarea a doua cursuri de formare organizate de C.E.C.A.R Constanța. Primul curs organizat în perioada 26-29.04.2018 se referă la formarea responsabililor cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform cu regulamentul UE care intră în vigoare pe 25 .04.2018. Cel de-al doilea curs desfășurat în perioada 6-11.06.2018 vizează pregătirea pentru evidența contabilă în instituțiile bugetare privind controlul financiar intern.
Membrii departamentului au stabilit de comun acord ca ședințele ulterioare se vor desfășura lunar.