Un nou proiect european, la debut: Colaborare pentru protejarea Mării Negre

În perioada 22-23 octombrie 2018, partenerii din proiectul ANEMONE (Evaluarea vulnerabilității ecosistemului Mării Negre la presiunile antropice) se întrunesc la Constanța pentru întâlnirea de demarare a proiectului. Proiectul ANEMONE își propune să realizeze, prin eforturi de colaborare între parteneri, o strategie comună privind monitorizarea Mării Negre, utilizând cele mai adecvate criterii și indicatori de evaluare agreați, pentru a evalua starea ecosistemului Mării Negre ca bază pentru acțiuni ulterioare.

Proiectul urmărește stabilirea unor relații transfrontaliere îmbunătățite în bazinul Mării Negre (crearea de rețele de experți și factori decizionali, forumuri și stabilirea unor parteneriate durabile), îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor (schimbul de experiență și bune practici, inovare, metodologii armonizate, cercetare), precum și rezultate concrete și vizibile (proiecte-pilot, instrumente comune, resurse online accesibile gratuit).

Proiectul este coordonat de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (România), cu parteneri din România (Organizația neguvernamentală „Mare Nostrum“), Bulgaria (Institutul de Oceanologie – Academia Bulgară de Științe – IO-BAS), Turcia (Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – Centrul de Cercetare Marmara – TUBITAK-MAM – și Fundația de Cercetare Marină din Turcia – TUDAV) și Ucraina (Centrul Științific pentru Ecologia Mării – UkrSCES).

Proiectul ANEMONE este finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, prioritatea programului: 2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectiv prioritar specific programului: 2.1. Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului, și se desfășoară în perioada 26.07.2018 – 25.11.2020.