ANCHETĂ: Reporter în schimbul trei (7 februarie 1989)

„Folosirea deplină a capacităților de producție pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan face necesar ca și activitatea schimbului trei să se desfășoare la nivelul și parametrii economici ai schimburilor de zi, acesta implicând din partea conducerilor unităților economice o serie de măsuri complexe – de la asigurarea cu materii prime și materiale și până la prezența specialiștilor pe fluxurile tehnologice. Iată câteva constatări dintr-un raid anchetă, efectuat de redacția ziarului nostru, în noaptea de 4-5 februarie a.c., în trei mari unități economice situate pe platforma industrială Palas.

Ora 22,20. ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI CONSTANȚA. Deși schimbul de noapte începe de la ora 22,45, majoritatea lucrătorilor sosesc deja. După cîteva încercări telefonice, sîntem conduși la ofițerul de serviciu, tovarășul Sorin Vatamaniuc, arhitect la colectivul de proiectare. Datoria dânsului fiind – ne spune – să stea la telefon !?! – despre celelalte sarcini pe care ar trebui sa le aibă.. o să se informeze la conducere.. Așa că, lăsând la o parte „telefonul”, mergem în secțiile de producție.

În secțiunea mașini II A, șeful de echipă Ilie Murariu, conducătorul formației de lucru din schimbul II (în locul maistrului Constantin Durac, învoit), predă nota de serviciu pentru cei 13 lucrători din schimbul III tovarășului Constantin Paraschiv, tîmplar, investit conducător al formației. Se știe cu precizie ce urmează să se execute; și în următoarele 5 minute activitatea demarează la cele câteva mașini programate pentru executarea lucrărilor. Ceea ce aveam însă să constatăm în această secție și, nu numai aici, este marea risipă de energie electrică. De pildă, la mesele de furniruit, unde nu se desfășoară niciun fel de activitate, 7 tuburi de neon de cîte 40 W, toate dotate cu întrerupătoare individuale erau lăsate să „lumineze” neglijența celor din schimbul II. Aceiași situație și la secția finisaj panouri, unde peste 40 de tuburi de neon de aceiași putere funcționau inutil. Om cu inițiativă, paznicul Vasile Șerban, dă o fugă și îl aduce pe tovarășul Gheorghe Dumitru, electricianul de intervenție, care pune capăt risipei de kilowați.

În secțiunea finisaj I A, activitatea decurge normal. „Avem un singur absent nemotivat – ne spune șeful de echipă Gheorghe Mitea – și trebuie să executam finisajul la 18 garnituri de bibliotecă „Dana” și să pregătim frontul de lucru pentru următoarele loturi”. Aceiași bună organizare o întâlnim și la fabrica de P.A.L. Maistrul Dumitru Dinu și cei șase oameni din formația sa de lucru trebuiau să realizeze până dimineața 1.000 mp de P.A.L. Toate bune, numai că Gheorghe Șerban supraveghea mașina de presărat așchii … fumându-și liniștit țigarea !?!

La întreaga capacitate este secția de furnire, unde cei 40 de lucrători, conduși de maistrul Marin Fiștigoi trebuiau să realizeze, conform normelor stabilite, până dimineața, 10.000 mp furnir de fag.

Ora 24. ÎNTREPRINDEREA DE BERE CONSTANȚA. Încă de la intrare un panou îți indică ofițerii de serviciu și asistența tehnică din partea conducerii în schimburile II și III – o ințiativă valoroasă care ar trebui generalizată și în alte unități. Tot aici îl întâlnim pe tovarășul Iacob Crasovischi, maistru energetic, responsabil cu asistența tehnică din partea conducerii. „Activitatea decurge normal – ne spune -, nu avem probleme deosebite, asistența tehnică de intervenție este asigurată în fiecare secție de producție”. În drumul nostru îl întălnim și pe ofițerul de serviciu, tovarășul Nicolae Durduman, care își încheiase prima parte a rondului prin secțiile de producție. Linia de îmbuteliere funcționează la parametri proiectați, așa cum ne informează tovarășa Rada Anghel, șefa formației de lucru până dimineața următoare urmând să livreze pieței 60.000 de sticle cu bere „Litoral”, dar pe rampa de expediție mai sunt lucrători care așteaptă să treacă…noaptea.

În jurul orei 1,00 ne oprim la ÎNTREPRINDEREA DE ULEI. Însoțiți de maistrul principal mecanic Valentin Moldoveanu, responsabil cu asistența tehnică din partea conducerii, parcurgem pe rînd secțiile de producere. Totul decurge normal, formațiile de lucru sînt complete, în toate secțiile de producție asistența tehnică este asigurată, mașinile și utilajele funcționează la întreaga capacitate. Aflăm că, în schimbul II, la linia de produse finite, s-au îmbuteliat peste 27.000 sticle, formația de zece lucrători a maistrului tehnolog Ion Cotoi, de la secția rafinare, urmînd să producă alte 23 de tone ulei, asigurând astfel materia primă pentru celelate schimburi.

Din sondajele efectuate rezultă că, acolo unde activitatea este organizată cu spirit de răspundere, rezultatele sînt pe măsură. Se cer, însă, o implicare mult mai mare și o participare substanțială a factorilor de conducere, a inginerilor și specialiștilor la bunul mers al activității în schimbul de noapte.”

MARIAN SARAGEA
Sursă: Dobrogea Nouă, 7 februarie 1989.