Bani pentru Asociațiile sportive din Constanța

Compartimentul comunicare și mass media al Primăriei Municipiului Constanța a transmis către presă DISPOZIŢIA privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară.

„Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă extraordinară, miercuri, 14 august 2019, ora 1100, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.
Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.
Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.
Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

Proiectul ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Tomitanii în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul competițional 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Baschet Club Athletic Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top Star Table Tennis Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Știința Constanța în anul competițional 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța în anul competițional 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Selena S.N. Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
  avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4.”