Cazinoul, predat Guvernului în ședință de îndată

„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă de îndată, vineri, 15 februarie 2019, ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA a imobilului – teren şi construcţie „Cazino Constanţa” în vederea consolidării şi restaurării acestuia;
    iniţiator: primar Decebal Făgădău
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.
    iniţiator: primar Decebal Făgădău”