Direcția Agricolă Constanța: Sprijin financiar de la stat pentru lâna comercializată

Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța a anunțat că a fost a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, act normativ care reglementează continuarea în anul 2019 a acestui ajutor de stat.

Prevederile schemei de susținere se aplică:

  • crescătorilor de ovine, persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil la data comercializării lânii
  • crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale
  • crescătorilor de ovine, persoane juridice.

Pentru acordarea sprijinului financiar, în valoare de 1 leu/kg lână comercializată, soclicitanții trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța o cerere de înscriere în program în perioada cuprinsă între 12 februarie 2019 și 28 martie 2019, inclusiv, iar perioada de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este între 29 martie – 30 septembrie 2019, inclusiv.

Solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute până la data de 1 noiembrie 2019, inclusiv. Comercializarea lânii se realizează către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar, care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii.