Direcția pentru Agricultură Constanța: Ajutor de stat pentru producția de tomate și usturoi

Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța a anunțat că Programul de sprijin pentru tomate continuă și în anul 2019, prin adoptarea si publicarea în Monitorul Oficial nr.167 din 1 martie 2019 a Hotărârii de Guvern nr.107 pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 233.190 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maxim 50.000 mii euro si se asigură din bugetul anual pe 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Valoarea sprijinului financiar este de 3.000 euro/beneficiar/an și se acordă într-o singură tranșă.

Prevederile prezentei scheme se aplică: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr.44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice.

Solicitanții sprijinului trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța o cerere de înscriere în program până la data de 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie – mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie 2019. Pentru a beneficia de această schemă de ajutor, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2019 și să mentioneze numărul cererii depuse pentru obtinerea finantării;
  • să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp si să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
  • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  • să valorifice producția perioadele ianuarie – mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

De asemenea, Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța a anunțat și că în Monitorul Oficial nr.170 din 4martie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.108 pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, precum și  pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.Valoarea sprijinului financiar acordat este de de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000euro/trei exercitii financiare/beneficiar.
Plata se acordă într-o singură transă, proportional cu suprafata efectiv cultivată.
,,Programul de susținere a producției de usturoi” se desfăsoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019 – 2021.
Prevederile prezentei scheme se aplică:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr.44/2008 ;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Solicitanții sprijinului trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai, inclusiv si documentele justificative care să ateste valorificarea productiei obtinute până la data de 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru a beneficia de această schemă de ajutor, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere usturoi, anul 2019 și să mentioneze numărul cererii depuse pentru obtinerea finantării;
Să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp si să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere;
să valorifice producția perioadele ianuarie – mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Pentru orice detalii si informatii, fermierii interesati ne pot contacta la următoarele numere de telefon: Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța – 0241481431; Stelian Samara (consilier asistent) – 0721464839; Ivascu Cristiana (consilier principal) – 0736947044.