MEDGIDIA: Dezbatere publică pe bugetul 2019, fabrica de amidon și administrarea domeniului municipal

Primăria Municipiului Medgidia organizează luni, 15 aprilie 2019, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Medgidia, dezbaterea publică cu urmatoarele teme:

1.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia pe anul 2019

Inițiator – Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie

2.Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire, imobil – teren identificat cu număr cadastral și extras de carte funciară nr.106771, municipiul Medgidia ”

Inițiator – S.C OMNIA Europe S.A.

3. Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat ale Municipiului Medgidia, pentru activitățile:

Ø Reabilitarea, modernizarea, întreținerea şi reparaţia căilor de transport, precum şi a elementelor de infrastructură urbană, funcţională, ornamentală, decorativă şi recreativă

Ø Înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice şi a spaţiilor destinate stocării, cultivării, înmulţirii şi plantării materialelor dendro-floricole

Ințiator – Viceprimarul municipiului Medgidia, Luminița Vlădescu

Materialele supuse dezbaterii publice pot fi descărcate accesând linkurile de mai jos:

Dezbaterea este deschisă participării tuturor cetățenilor și oricăror grupuri interesate.