MEDGIDIA: Ședință extraordinară în Sala Sporturilor din oraș!

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 08 ianuarie 2019, ora 18.00 – Sala Sporturilor din cadrul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind:

  1. Aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2019
    Initiator:Primar, Valentin Vrabie
  2. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”
    Initiator:Primar, Valentin Vrabie”