MEDGIDIA: Vot pe bugetele orașului, spitalului și clubului sportiv

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 18 aprilie 2019, ora 17.00

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

 1. Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2019
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 3. Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Medgidia”, pentru anul 2019
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 4. Aprobare P.U.Z. Fabrica de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri administrative și împrejmuire
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 5. Aprobarea documentației aferente serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 6. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A.
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 7. Acordul Consiliului Local al Municipiului Medgidia pentru susținerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia”
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 8. Numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv „Medgidia”
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 9. Reglementarea situației juridice a imobilului teren în suprafață de 1698,91 mp situat în Medgidia, str.Silozului, nr.103B, județ Constanta
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 10. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6128 mp având număr cadastral 108794, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, județ Constanța
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 11. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan în suprafață de 4708 mp având număr cadastral 108795, situat în Municipiului Medgidia, județ Constanța;
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 12. Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL și stabilirea remunerației acestuia
  Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu
 13. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat referitoare la activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii drumuri din municipiul Medgidia, județ Constanta către S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L.
  Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu
 14. Stabilirea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020
  Initiator:Consilier Local, Marian Butnaru
 15. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 16. Acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2019
  Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II Diverse”