Primăria Constanţa angajează 2 auditori în cadrul Biroului Audit Public Intern

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis, nr. 51, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Biroului Audit Public Intern astfel:

– auditor clasa I gradul principal (2 posturi). Condiţii de participare: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea științe juridice și economice, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 28.10.2019, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 30.10.2019, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun până la data de 16.10.2019, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.
Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail [email protected]