Primăria propune, din nou, DISTRUGEREA Porții mari a Cetății TOMIS

„În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 28 februarie 2019, ora 12.00, în Sala de Protocol a Casei de Cultură a Sindicatelor Constanţa, situată la etajul 1, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 15.02.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020;
  iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-Ionuț
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Liviu Merdinian pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului social „Să ajutăm împreună”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2019;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 11. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 266/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 10 m”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanţa”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanţa”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 203/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanţa”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanţa”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanţa”;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 190694/06.11.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Căpitănie, mal Lac Siutghiol, în suprafață de 622 mp, în vederea vânzării directe către Autoritatea Navală Română;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 18806/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Int. Slt. Bogdan Vasile nr. 11, în suprafață de 31 mp, în vederea vânzării directe către Crețu Genoveva și Nistor Mihaela;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 18816/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în suprafață de 142,63 mp, în vederea vânzării directe către Ciocan Gabriel;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 13649/22.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 68, bl. E8, sc. A, et. 4, ap. 17, în suprafață utilă de 38,43 mp, balcon în suprafață de 3,08 mp, în vederea vânzării directe către Basarab Viorica;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 18811/30.01.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Chiliei nr. 50, în suprafață de 27 mp, precum și a caietului de sarcini;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 18803/30.01.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 98A, în suprafață de 20 mp, precum și a caietului de sarcini;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, către Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafață de 44 mp, către Manițiu Victor;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, zona Perla – chioșc poliedral, în suprafață de 22 mp, către Cușu Tănase și Cușu Traiana;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de 309 mp, către Percsi Letiția Ligia;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Tabără Nord, în suprafață de 149 mp;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării clauzelor contractului de concesiune nr. 94901/2001, adiționat, încheiat de municipiul Constanța cu SC Premier Restaurants Romania SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+5-8E – hotel – apartament, stațiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+8E – hotel – apartament, stațiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 37. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 81/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. I.G. Duca, str. Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu și str. Atelierelor;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 38. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 230/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Miorița, str. Nicolae Grigorescu, str. Primăverii, str. Ileana Cosînzeana;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil 2S+P+6E – locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul delimitat de bd. Tomis, incinta RAJA și drumuri de exploatare, zona Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+D+P+5-6E – locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti Nicolae;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului Politica de parcare a municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 46. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 47. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 48. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Neagu Niculae, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 49. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 500/2001 privind trecerea din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța a terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța, zona Tomis III, în apropierea PT nr. 17 și PT nr. 171;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 50. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 116/2005 privind modificarea HCL nr. 220/2002;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 51. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Griviței nr. 56;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 52. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 53. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E– Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 56. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 57. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Gheorghe Stanciu;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 58. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Elena Buhaiev (post-mortem);
  iniţiatori: consilierii locali Cantaragiu Secil-Givan, Papuc Cătălin-Florin, Zabara Alexandru
 59. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Iulian Ion Căpățână;
  iniţiator: primar Decebal Făgădău
 60. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 5/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în SACET de către RADET Constanța pentru perioada 01.01.2019-30.04.2019 în municipiul Constanța.
  iniţiator: primar Decebal Făgădău”