Rezeanu și Căliminte, puși pe liber de Prefectura Constanța

Prefectul Județului Constanța a anunțat semnarea ordinelor prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Constanța al foștilor membri PNL Constanța Horia Marius CALIMINTE și Romeo Caius REZEANU. De asemenea, prin același ordin, locurile de consilier local ale acestora au fost declarate vacante.

„Ordinele prefectului județului Constanța au fost emise în temeiul prevederilor Legii 393 /2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales”, PNL în cazul de față.
Decizia de încetarea a mandatului pentru cei doi consilieri a avut la bază sesizarea organizației județene a PNL Constanța, din luna ianuarie a.c., prin care era comunicat instituției prefectului că persoanelor sus-menționate le-a fost retras sprijinul politic al partidului din care făceau parte”
se specifică în comunicatul afișat pe site-ul Prefecturii Constanța.