CONSTANȚA: Peste 50 de proiecte la votul consilierilor locali

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 29 mai 2020, ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Au fost anunțate 51 de proiecte propuse pe ordinea de zi a ședinței.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 5

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II” și a cheltuielilor aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

20. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

21. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitor Ciumacenco Vasile;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

26. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară – Complex Cleopatra;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

50. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

51. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5