Dan Marcel Iliescu, noul rector al Universității Ovidius

Noul rector al Universității Ovidius din Constanța este conf.univ.dr. Dan Marcel Iliescu, fost decan al Facultăţii de Medicină Generală şi preşedinte în exerciţiu al Senatului Universităţii.

Biroul Electoral Central al Universității „Ovidius” din Constanța a anunțat validarea alegerilor organizate în data de 24 iunie 2020 pentru desemnarea rectorului, prin întrunirea condiției de prezență la urne a jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot de pe listele de votare, prevăzute de art. 35 (1) din Metodologia de organizare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere ale Universității „Ovidius” din Constanța, precum și a condiției prevăzute de art. 35 (2) din Metodologie, pe baza următoarelor date:

NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR CU DREPT DE VOT: 672

NUMĂR TOTAL ALEGĂTORI PREZENŢI LA URNE: 573

NUMĂR TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 553

NUMĂR TOTAL VOTURI NULE: 20

NUMĂR TOTAL VOTURI ALBE: 0

NUMĂR TOTAL VOTURI EXPRIMATE PENTRU FIECARE OPŢIUNE:

Conf.univ.dr. ILIESCU DAN MARCEL: 435 de voturi
Prof.univ.dr. UNC OCTAVIAN DUMITRU: 91 de voturi
Prof.univ.dr. MAMUT EDEN: 27 de voturi