Decebal Făgădău cheamă consilierii locali la votul pe bugetul orașului

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 19 februarie 2020, ora 14.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea propunere de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SA Constanţa pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului public și Privat Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4