MEDGIDIA: CL împarte locurile în consilii de administrație și vinde terenuri la licitație

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a convocat Consiliul Local al Municipiului Medgidia ȋn ședinţă ordinară pentru data de 26 noiembrie 2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

”1. Proiectul de hotarare nr. 124 privind actualizarea contribuţiei şi a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcţie de nivelul venitului net lunar/membru de familie şi gradul de dependenţă, începând cu 01.11.2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,D

2. Proiectul de hotarare nr. 125 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Cascatîu Vasile – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: A,C,D

3. Proiectul de hotarare nr. 126 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de evaluare şi asigurarea calităţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul şcolar 2020-2021 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C,D

4. Proiectul de hotarare nr. 130 privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

5. Proiectul de hotarare nr. 131 privind numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv Medgidia- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C,D

6. Proiectul de hotarare nr. 132 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr cadastral 109037, cu destinaţia de spaţiu comercial – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B

7. Proiectul de hotarare nr. 133 privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr cadastral 109023, cu destinaţia de spaţiu comercial – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A,B

8. Proiectul de hotarare nr. 136 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurate în anexa la HCL nr. 112/17.11.2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

9. Proiectul de hotarare nr. 137 privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C,D

DIVERSE
– Adresa CC INSOL S.P.R.L. nr. 1109/09.11.2020”