MEDGIDIA: Încă 1,35 milioane de lei pentru Spitalul Municipal, pentru achiziții de materiale și echipamente

Primarul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie a anunțat că, ”în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Medgidia desfășurată astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia și au fost alocate următoarele sume:
– 350.000 lei pentru achiziționarea stocurilor de materiale sanitare necesare Spitalului Municipal Medgidia pentru desfășurarea actelor medicale;
– 500.000 lei pentru achiziționare aparatură medicală;
– 500.000 lei pentru situații de urgență.

Întrucât în data de 4 aprilie se va deschide o nouă sesiune pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile, continuăm procesul de modernizare a instituțiilor de învățământ, alocând către acestea sume necesare realizării documentațiilor:
– Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” – 345.100 lei;
– Școala Gimnazială ”I. L. Caragiale” – 243.950 lei;
– Școala Gimnazială ”Spiru Haret” – 243.950 lei;
– Școala Gimnazială ”Mircea Dragomirescu” din Municipiul Medgidia și Școala Primară ”Iuliu Prodan” din satul Valea Dacilor – 440.300 lei.

Un alt proiect de interes pentru comunitate a fost cel referitor la aprobarea documentaţiei tehnico-economice – DALI şi principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţie “AMENAJARE PARC IMUM“ – Medgidia. Administrația locală își propune realizarea unui parc urban modern de odihnă, agrement și socializare, pe terenul în suprafață de 12981,00 mp, situat în strada Independenței nr. 12. Valoarea totală a investiției este în cuantum de 3.901.191,51 din care construcțiile și montajul reprezintă 2.671.842,03 lei. Urmează ca, în perioada următoare să fie întocmit proiectul tehnic și să demareze execuția lucrărilor locului de agrement.

Un alt proiect de hotărâre a fost cel privind ,,ȋncetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 13/18.02.2020”, referitoare la aprobarea formulării unei solicitări de preluarea a unui imobil (tronson III drum de centură) din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia. Deoarece solictarea nu a fost aprobată, autoritatea locală emitentă revine asupra actului adoptat, aprobând încetarea aplicabilității ei.

Alte proiecte de hotărâre au vizat repartizarea a trei unități locative situate în blocuri ANL, primilor solicitanți din lista de priorități pentru anul 2020.

Penultimul proiect de pe ordinea de zi a vizat ,,stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Medgidia, ȋn situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate, în sensul desfășurării acestora prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.”