MEDGIDIA: Se aprobă valoarea și numărul burselor pentru elevi

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a convocat Consiliul Local Municipal în ședință ordinară, în data de 30 iunie 2020, ora 17.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

”Proiectul de hotarare nr. 63 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2020 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 64 privind incetarea valabilitatii HCL nr. 49/2017 privind mandatarea reprezentantului legal al municipiului Medgidia in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta in conformitate cu OUG 109/2011- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotarare nr. 65 privind initierea procedurii de vanzare in conditiile art. 364 alin. (1), (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren in suprafata de 290 mp, lot 44, proprietate privata a municipiului Medgidia, avand nr. cadastral 103593- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si B

Proiectul de hotarare nr. 66 privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Apollo Ecoterm S.R.L., pe anul 2019 – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 67 privind aprobarea numarului si a cunatumului burselor ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2019-2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si D

Proiectul de hotarare nr. 68 privind actualizarea contributiei si a standardelor de cost pentru serviciul de ingrijire persoane varstnice la domiciliu, in functie de nivelul venitului net lunar/ membru de familie si gradul de dependenta, incepand cu 01.06.2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si D

Proiectul de hotarare nr. 69 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Industriei, nr. 11, bl. MS-6, etaj 2, ap. 13 (garsoniera), judetul Constanta- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 70 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vanatorilor, nr. 25, bl.31, parter, ap. 1 (garsoniera), judetul Constanta- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 71 privind aprobarea repartizarii unitatii locative situata in bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vanatorilor, nr. 25, bl.31, etaj 2, ap. 30 (garsoniera), judetul Constanta- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotarare nr. 72 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren si constructie din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu numar cadastral 109098 si 109098-C1 cu destinatia locuinta- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A si B

Proiectul de hotarare nr. 74 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 75 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotarare nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020- initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A.”