MEDGIDIA: Ședință ordinară a Consiliului local cu 10 proiecte pe ordinea de zi

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, care va avea loc joi, 28 mai 2020, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Medgidia, de la ora 17.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiectul de hotărâre nr. 42 privind aprobarea metodologiei pentru atestarea persoanelor fizice ȋn vederea dobândirii calității de administrator de condominii- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 50 privind nominalizarea ȋn Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Medgidia a domnului consilier local Becu Gabriel – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 51 privind desemnarea domnului consilier local Becu Gabriel ȋn Comisia de evaluare și asigurarea calitătii, la unitatea de ȋnvațământ cu personalitate juridică – Școala gimnazială ,,Mircea Dragomirescu” – ȋncepând cu anul școlar 2019-2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 52 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv “Medgidia”, pentru anul 2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 53 privind inițierea procedurii de vânzare ȋn condițiile art. 364, alin. (1),(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a imobilului teren ȋn suprafața de 251 mp, proprietate privată a municipiului Medgidia, având număr cadastral 109717- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 54 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum și al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subventii, precum și a situațiilor financiare inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 55 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situaţiilor financiare la 31.03.2020- inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 56 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – imobil teren – având număr cadastral 106309, situat ȋn intravilanul municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 57 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – construire extindere corpuri C1 și C2 cu un corp P+2E Spaţiu Alimentaţie publică și Spaţiu Cazare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

Proiectul de hotărâre nr. 58 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, comunei Mircea-Vodă, Judeţul Constanța a unor suprafețe de teren apartinând municipiului Medgidia pentru realizarea obiectivului de investiţii “Ȋnființarea distribuţiei de gaze naturale ȋn comuna Mircea-Vodă, Judeţul Constanţa” – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

DIVERSE
Raportul administratorului SC Apollo Ecoterm SRL înregistrat sub nr. 8952/13.04.2020
Plângerea prealabilă a doamnei Luminița Vlădescu înregistrată sub nr. 10788/12.05.2020
Adresa CC INSOL S.P.U.R.L. înregistrată sub nr. 11139/15.05.2020