Precizările Muzeului de Istorie în scandalul șantierului de la Lupoaică

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub semnăturile a doi istorici de seamă ai orașului, arheologul drd. Aurel Mototolea și cercetătorul științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, directorul instituției pomenite, a făcut câteva precizări privind construcția de pe bulevardul Tomis 49A, de la Lupoaică, aflată în centrul unui scandal care readuce în discuția necesitatea urgentă de instituire a unei protecții de tip UNESCO asupra zonei istorice a municipiului Constanța.

”Ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public și a sesizărilor făcute către Direcția Județenă pentru Cultură Constanța, referitoare la lucrările de construcție de pe proprietatea situată pe strada Traian – bulevardul Tomis 49A, zona peninsulară a municipiului Constanța, vă comunicăm urmatoarele:

Cercetarea arheologică preventivă pentru terenul situat în str. Traian – bdul. Tomis 49A (beneficiar SC Bueno Comp SRL) s-a efectuat în perioada 13 aprilie – 29 iulie și 15 – 28 noiembrie 2016. Cercetarea a fost finalizată în data de 28 noiembrie 2016, iar Raportul de cercetarea arheologică preventivă a fost finalizat în data de 5 decembrie 2016 și înaintat spre analiză și decizie Comisiei Naționale de Arheologie. Colectivul de arheologi, la data efectuării lucrărilor, a fost constituit din: Traian Cliante (responsabil științific), Aurel Mototolea și Tiberiu Potârniche (membri în colectiv).

În martie 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a emis Certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru terenul mai sus menționat.

Ca urmare a propunerilor arheologilor care au făcut cercetarea, dar și a completării făcute de către membrii Comisiei Naționale de Arheologie (adresa DJC 103/10.01.2017) – „… păstrarea in situ a tuturor structurilor constructive identificate în urma cercetărilor arheologice”, au fost delimitate zone propuse pentru conservare. Zonele respective sunt cuprinse în Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
În aprilie 2019, beneficiarului i-a fost înaintat, de către Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, Avizul 702/Z/23.04.2019, prin care sunt specificate condițiile necesare de îndeplinit de către beneficiar în faza D.T.A.C. Condițiile referitoare la aspectele arheologice specifică în mod clar: „Până la începerea lucrărilor de intervenție în zona cu vestigiile arheologice, pe toată durata șantierului de construcție a clădirii, zidurile antice vor fi conservate și protejate prin acoperire”.

Conform prevederilor OG 43/2000, pentru protecția malurilor au fost lăsate margini de protecție. De asemenea, conform organizării de șantier din momentul cercetării, a fost lăsată o rampă de acces spre poartă, construită din pământul rezultat la demolarea fostei toalete publice, rampă utilizată de camioane pentru evacuarea pământului săpat.

În data de 18.01.2020, beneficiarul a început lucrările de construcție pe terenul din strada Traian – bdul. Tomis 49A (a se vedea anunțul afișat pe gardul șantierului). În urma acestei activități a fost făcută sesizarea semnată Neagu Cornel-Andrei către Direcția Județeană pentru Cultură Constanța (adusă la cunoștința noastră prin sesizarea 167/20.01.2020). Ca urmare a acestei sesizări, a prezenței pe terenul în cauză a arheologilor instituției noastre, și a discuțiilor dintre beneficiar și reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Constanța, beneficiarul SC Bueno Comp SRL a sistat provizoriu lucrările de construcție, până la clarificarea situației.

Pentru respectarea prevederilor Avizului nr. 702/Z/23.04.2019, a fost depusă de către beneficiar, la sediul instituției noastre, o cerere pentru încheierea unui Contract de supraveghere arheologică, pentru supravegherea îndeplinirii cerințelor necesare în această fază D.T.A.C.

Ca urmare, a fost solicitată Comisiei Naționale de Arheologie eliberarea unei Autorizații pentru supraveghere arheologică. Această autorizație conferă baza legală pentru prezența arheologilor pe șantierul de construcție și îndeplinirea activității de supraveghere arheologică.”