Ședință EXTRAORDINARĂ la Consiliul Județean Constanța: Câți directori mai rămân în funcții la Cultură?

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a convocat consilierii județeni în ședință extraordinară pentru data de 27 noiembrie 2020, ora 13.00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa desfăşurată la data de 12 noiembrie 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. R.A.J.A. S.A.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

4. Proiect de hotărâre privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa şi al Judeţului Constanţa în Comitetul creditorilor privind debitoarea Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2020-2021 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru realizarea de către SC RAJA SA a investiţiei „Modificarea soluţiei de racordare cu energie electrică a surselor de apă cişmea apa A,B,C şi II” pe terenul proprietate publică a judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.104 B, în administrarea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pe anul 2021 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea aprobării noului proiect de management al directorului/managerului de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului de Stat Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Teatrului pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de Mare”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului de Artă Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa a unor echipamente medicale, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

22. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

27. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

28. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

29. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

30. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

31. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

32. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2021.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul III, anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ioniţă Gabriela.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Albatros Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Maria Montessori Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Delfinul Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2020, de la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2020 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale naturii Constanţa.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa pe anul 2020.
Inițiator: Preşedinte – Lupu Mihai