RAEDPP: Ceața împiedică accesul sportivilor pe rampele din Gravity Park

Din cauza condițiilor de ceață din cursul dimineții, accesul pe rampele din complexul de sporturi extreme Gravity Park, administrat de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, este interzis. Măsura va fi valabilă până când condițiile vor permite desfășurarea sporturilor extreme în interiorul complexului.
Reprezentanții RAEDPP au precizat că, potrivit regulamentului de funcționare al Gravity Park, accesul sportivilor pe rampele umede nu este permis.